Created by: WhiteLabel WL1 | Developed by: Joomi Joomi
מחקר

לאומי פרטנרס מחקרים - אנליזה ברמה הגבוהה ביותר

 

לאומי פרטנרס מחקרים (לשעבר National Consultants) הוקמה בשנות השמונים ונמנית עם חברות האנליזה הוותיקות והמובילות בארץ. החברה נשענת על מומחיות וניסיון מצטבר, ועוסקת בפעילויות הבאות, באמצעות צוות של אנליסטים ותיקים ובכירים:

 

  • עבודות כלכליות, כולל הערכות שווי
  • ניתוח פרויקטי תשתית ותוכניות עסקיות וכן פיתוח מודלים להערכה ומוצרי מידע מורכבים, בהם גם אינדקסים שונים: אינדקס לאומי ומודל לאומי
  • עבודות אנליטיות ובדיקות כלכליות לצורך ביצוע ההשקעות הריאליות של לאומי פרטנרס
  • הערכות שווי והערכות אג"ח עבור לאומי, ניתוחי אשראי, הערכת שווי בטוחות ויכולת החזר במקרים של שעבוד מניות
  • הערכות שווי של יחידות הייעוץ, חדרי המסחר והאשראי של בנק לאומי
  • מענה לצרכי המחקר של בנק לאומי, ובתוך כך הערכת שווי שוטפת של למעלה מ-100 חברות ציבוריות מובילות בישראל, הנסחרות בבורסות ת"א וחו"ל. ההערכות והניתוחים מופצים למערך הייעוץ של בנק לאומי ושל חברות הבת שלו

 

היתרונות של לאומי פרטנרס מחקרים

 

  • הון אנושי - האנליסטים בלאומי פרטנרס מחקרים צברו נסיון וותק המקנים להם בקיאות במתודולוגיות המחקר והיכרות מעמיקה עם השוק. צוות החברה מורכב מרואי חשבון ומבעלי תואר מוסמך במינהל עסקים, בעלי הכשרה רב-תחומית וניסיון רב בתחומי הכלכלה, החשבונאות, ההנדסה ומדעי המחשב.
  • מאגר ידע חסר תחרות - במהלך פעילותה ארוכת השנים של לאומי פרטנרס מחקרים נוצר בחברה בסיס נתונים וידע רחב, נגיש וזמין במהירות, המעניק ללאומי פרטנרס יתרון תחרותי והיכרות מעמיקה עם השוק על ענפיו השונים.